Preklad hlasok palubneho pc z AN / FR / IT do CZ

Tu nájdete užívateľské príručky k jednotlivým modelom Volva.
Užívateľov profilový obrázok
Dodike 850
Pán Inžinier
Pán Inžinier
Príspevky: 1559
Dátum registrácie: 03 Aug 2010, 14:54
Vek:: 29
Bydlisko: Bratislava - Petržalka
Poďakoval: 79 krát
Bolo mu poďakované: 59 krát

Preklad hlasok palubneho pc z AN / FR / IT do CZ

Príspevok od užívateľa Dodike 850 » 21 Sep 2017, 15:03

Angličtina

--- KILOMETERS TO EMPTY TANK Dojezd (v km) do spotřebování paliva v nádrži.
--- KM/H AVERAGE SPEED Průměrná rychlost.
--,- L/100 KM AVERAGE Průměrná spotřeba paliva.
--,- L/100 KM INSTANTANEOUS Okamžitá spotřeba.
ABS BRAKE SERVICE REQUIRED Porucha ABS - vyžaduje opravu.
ALARM SYSTEM SERVICE REQUIRED Alarm systém - vyžaduje opravu.
ALARM TRIGGERED CHECK CAR Byl spuštěn alarm, zkontrolujte vozidlo.
BOOT LID OPEN Víko zavazadlového prostoru otevřeno.
BRAKE FAILURE SERVICE URGENT Závada brzdového systému - nutně vyžaduje opravu.
BRAKE FAILURE STOP SAFELY ASAP Závada brzdového systému - je nutné co nejdříve bezpečně zastavit.
BULB FAILURE DIPPED BEAM Vadná žárovka - potkávací světla.
BULB FAILURE LEFT TURN SIGNAL Vadná žárovka - ukazatel směru levá strana.
BULB FAILURE POSITION LIGHT Vadná žárovka - obrysová světla.
BULB FAILURE REAR FOG LIGHT Vadná žárovka - zadní mlhová světla.
BULB FAILURE RIGHT TURN SIGNAL Vadná žárovka - ukazatel směru pravá strana.
COOLANT LEVEL LO STOP ENGINE Nízká hladina chladící kapaliny motoru - vypněte motor.
COOLANT LEVEL LO STOP SAFELY ASAP Nízká hladina chladící kapaliny motoru - je nutné co nejdříve bezpečně zastavit.
DIESEL PRE-HEAT Zapnuto žhavení vznětového motoru.
DIRECT START PARK EL.HEAT OFF Manuální přímé zapnutí elektrického vyhřívání motoru přerušeno.
DIRECT START PARK HEAT OFF Manuální přímé zapnutí nezávislého topení přerušeno.
DIRECT START PARK HEAT ON Manuální přímé zapnutí nezávislého topení aktivováno.
DIRECT START PARK VENT ON Manuální přímé zapnutí nezávislého větrání aktivováno.
DOORS OPEN Dveře otevřeny.
DRIVE SLOWLY SERVICE URGENT Jeďte pomalu - nutně vyžaduje opravu.
DRIVER DOOR OPEN Otevřeny dveře řidiče.
DSTC OFF Systém DSTC vypnut uživatelem.
DSTC OFF REDUCE SPEED Vypnut systém DTSC - snižte rychlost.
DSTC ON Zapnut systém DSTC (Automatická kontrola stability vozidla - protismykový systém).
DSTC SERVICE REQUIRED Systém DSTC - vyžaduje opravu.
EL. POWER SYSTEM SERVICE REQUIRED Systém dobíjení - vyžaduje opravu.
ELECTRIC HEATER ON Zapnuto elektrické vyhřívání motoru.
EMISSION SYSTEM SERVICE REQUIRED Systém řízení emisí - vyžaduje opravu.
ENGINE SERVICE REQUIRED Motor - vyžaduje opravu.
ENGINE SYSTEM FIX NEXT SERVICE Řízení motoru, nutnost opravy při nejbližší příležitosti.
ENGINE SYSTEM SERVICE REQUIRED Řízení motoru - vyžaduje opravu.
ENGINE SYSTEM SERVICE URGENT Řízení motoru - nutně vyžaduje opravu.
FILL WASHER FLUID Doplňte kapalinu do ostřikovačů.
FUEL FILLER CAP OPEN-LOOSE Kryt víčka plnícího hrdla palivové nádrže otevřen nebo uvolněn (pouze verze pro USA)
FUEL HEATER ON Zapnuto nezávislé (benzínové nebo naftové) topení.
FULL GUARD Plná funkčnost alarmu obnovena.
HEATER STOPPED LOW BATTERY Nezávislé topení bylo vypnuto kvůli nízkému napětí akumulátoru.
HEATER STOPPED LOW FUEL LEVEL Nezávislé topení bylo vypnuto kvůli nedostatku paliva v nádrži.
HIGH ENGINE TEMP Vysoká teplota chladící kapaliny motoru.
HIGH ENGINE TEMP SEE MANUAL Vysoká teplota chladící kapaliny motoru, podívejte se do uživatelské příručky.
HIGH ENGINE TEMP STOP ENGINE Vysoká teplota chladící kapaliny motoru, vypněte motor.
HIGH ENGINE TEMP STOP SAFELY ASAP Vysoká teplota chladící kapaliny motoru - je nutné co nejdříve bezpečně zastavit.
CHANGE TRANS OIL AT NEXT SERVICE Při další návštěvě servisu nechte vyměnit olej v převodovce.
CHECK BRAKE LIGHT Zkontrolujte brzdová světla.
CHECK COOLANT Zkontrolujte hladinu chladící kapaliny motoru.
IMMOBILIZER SEE MANUAL Imobilizér - viz uživatelská příručka.
LEFT REAR DOOR OPEN Otevřeny levé zadní dveře.
LOW BATTERY VOLTAGE Nízké napětí startovacího akumulátoru.
MAX ENGINE SPEED REDUCE SPEED Omezovač otáček motoru aktivován - zpomalte.
NO IMMOBILIZER SERVICE REQUIRED Nefunkční imobilizér - vyžaduje opravu.
NO OIL PRESSURE CHECK OIL LEVEL Nízký tlak oleje v motoru - zkontrolujte hladinu oleje.
NO OIL PRESSURE STOP ENGINE Nízký tlak oleje v motoru - vypněte motor.
NO OIL PRESSURE STOP SAFELY ASAP Nízký tlak oleje v motoru - je nutné co nejdříve bezpečně zastavit.
PARK HEAT TIMER --:-- --- Spínací hodiny nezávislého topení.
PARK HEAT TIMER --:-- AM OFF Spínací hodiny nezávislého topení nejsou aktivovány.
PARK HEAT TIMER --:-- AM ON Spínací hodiny nezávislého topení jsou aktivovány (zobrazení času pomocí AM/PM).
PARK HEAT TIMER --:-- OFF Spínací hodiny nezávislého topení nejsou aktivovány (zobrazení času ve 24 hodinovém formátu).
PARK HEAT TIMER --:-- ON Spínací hodiny nezávislého topení jsou aktivovány (zobrazení času ve 24 hodinovém formátu).
PARK HEAT TIMER --:-- PM OFF Spínací hodiny nezávislého topení nejsou aktivovány (zobrazení času pomocí AM/PM).
PARK HEAT TIMER --:-- PM ON Spínací hodiny nezávislého topení jsou aktivovány (zobrazení času pomocí AM/PM).
PARK VENT TIMER --:-- --- Spínací hodiny nezávislého topení.
PARK VENT TIMER --:-- AM OFF Spínací hodiny nezávislého větrání nejsou aktivovány (zobrazení času pomocí AM/PM).
PARK VENT TIMER --:-- AM ON Spínací hodiny nezávislého větrání jsou aktivovány (zobrazení času pomocí AM/PM).
PARK VENT TIMER --:-- OFF Spínací hodiny nezávislého topení nejsou aktivovány (zobrazení času ve 24 hodinovém formátu).
PARK VENT TIMER --:-- ON Spínací hodiny nezávislého topení jsou aktivovány (zobrazení času ve 24 hodinovém formátu).
PARK VENT TIMER --:-- PM OFF Spínací hodiny nezávislého větrání nejsou aktivovány (zobrazení času pomocí AM/PM).
PARK VENT TIMER --:-- PM ON Spínací hodiny nezávislého větrání jsou aktivovány (zobrazení času pomocí AM/PM).
PASSENGER DOOR OPEN Otevřeny dveře spolujezdce.
POWER STEERING SERVICE REQUIRED Posilovač řízení - vyžaduje opravu.
REDUCE GUARD SEE MANUAL Omezena funkčnost alarmu - viz uživatelská příručka.
REMOTE CONTROL CHANGE BATTERY Dálkový ovladač - vyměňte baterii.
REST HEAT START OFF Vypnutí topení využívajícího zbytkové teploty chladící kapaliny.
REST HEAT START ON Zapnutí topení využívajícího zbytkové teploty chladící kapaliny.
RIGHT REAR DOOR OPEN Otevřeny pravé zadní dveře.
SKID WARNING SERVICE REQUIRED Systém varování o nízké vnější teplotě (námraza) - vyžaduje opravu.
SRS AIRBAG SRS Airbag
SRS-AIRBAG SERVICE URGENT SRS airbag - nutně vyžaduje opravu.
START PREVENTED TRY AGAIN Nastartování motoru znemožněno - zkuste znovu.
STC OFF Systém STC vypnut uživatelem.
STC OFF REDUCE SPEED STC vypnut - snižte rychlost.
STC ON Systém STC byl automaticky zapnut.
STC SERVICE REQUIRED Systém STC - vyžaduje opravu.
STOP SAFELY AND RESTART Bezpečně zastavte a znovu nastartujte.
TIMER IS SET FOR ELECTRIC HEATER Spínací hodiny jsou nastaveny pro elektrické vyhřívání motoru.
TIMER IS SET FOR FUEL HEATER Spínací hodiny jsou nastaveny pro nezávislé (benzínové nebo naftové) topení.
TIMER IS SET FOR VENTILATION Spínací hodiny jsou nastaveny pro ventilaci (pouze některé trhy)
TRANSMISSION FIX NEXT SERVICE Oprava převodovky může být provedena při příští servisní prohlídce.
TRANSMISSION OIL TEMP HIGH Vysoká teplota oleje převodovky.
TRANSMISSION SERVICE REQUIRED Převodovka - vyžaduje opravu.
TRANSMISSION SERVICE URGENT Převodovka - nutně vyžaduje opravu.
VALET LOCK OFF Zámek odkládací schránky odemknut.
VALET LOCK ON Zámek odkládací schránky zamknut.
VENT. STOPPED LOW BATTERY Ventilace byla vypnuta kvůli nízkému napětí akumulátoru.
VENTILATION ON Zapnuta ventilace (pouze některé trhy).
YOU HAVE --- MESSAGE(S) Máte (počet) zprávu(y).


Francouzština

--- KILOMETRES DE CITERNE VIDE Dojezd (v km) do spotřebování paliva v nádrži.
--- KM / H VITESSE MOYENNE Průměrná rychlost.
-, - L/100 km en moyenne Průměrná spotřeba paliva.
-, - L/100 KM INSTANTANE Okamžitá spotřeba.
ABS FREIN DE SERVICE REQUIS Porucha ABS - vyžaduje opravu.
SYSTEME D'ALARME DE SERVICE REQUIS Alarm systém - vyžaduje opravu.
Alarme déclenchée VÉRIFIEZ CAR Byl spuštěn alarm, zkontrolujte vozidlo.
BOOT LID OPEN Víko zavazadlového prostoru otevřeno.
PANNE DE FREIN DE SERVICE D'URGENCE Závada brzdového systému - nutně vyžaduje opravu.
PANNE DE FREIN STOP SÉCURITÉ ASAP Závada brzdového systému - je nutné co nejdříve bezpečně zastavit.
AMPOULE FAILURE feux de croisement Vadná žárovka - potkávací světla.
AMPOULE DEFAILLANCE CLIGNOTANT GAUCHE Vadná žárovka - ukazatel směru levá strana.
AMPOULE FAILURE FEUX DE POSITION Vadná žárovka - obrysová světla.
AMPOULE FAILURE REAR FOG LIGHT Vadná žárovka - zadní mlhová světla.
AMPOULE DEFAILLANCE CLIGNOTANT DROIT Vadná žárovka - ukazatel směru pravá strana.
COOLANT LEVEL LO ENGINE STOP Nízká hladina chladící kapaliny motoru - vypněte motor.
COOLANT LEVEL LO STOP SÉCURITÉ ASAP Nízká hladina chladící kapaliny motoru - je nutné co nejdříve bezpečně zastavit.
Préchauffage diesel Zapnuto žhavení vznětového motoru.
DIRECT OFF START PARK EL.HEAT Manuální přímé zapnutí elektrického vyhřívání motoru přerušeno.
PARC DE CHALEUR DIRECT OFF START Manuální přímé zapnutí nezávislého topení přerušeno.
START DIRECT SUR PARC DE CHALEUR Manuální přímé zapnutí nezávislého topení aktivováno.
DIRECT VENT SUR START PARK Manuální přímé zapnutí nezávislého větrání aktivováno.
PORTES OUVERTES Dveře otevřeny.
Conduisez lentement SERVICE D'URGENCE Jeďte pomalu - nutně vyžaduje opravu.
CONDUCTEUR PORTE OUVERTE Otevřeny dveře řidiče.
DSTC OFF Systém DSTC vypnut uživatelem.
DSTC OFF réduire la vitesse Vypnut systém DTSC - snižte rychlost.
DSTC ON Zapnut systém DSTC (Automatická kontrola stability vozidla - protismykový systém).
DSTC SERVICE REQUIS Systém DSTC - vyžaduje opravu.
EL. SYSTEME DE SERVICE DE PUISSANCE REQUISE Systém dobíjení - vyžaduje opravu.
ELECTRIC HEATER ON Zapnuto elektrické vyhřívání motoru.
SYSTÈME D'ÉMISSION DE SERVICE REQUIS Systém řízení emisí - vyžaduje opravu.
MOTEUR DE SERVICE REQUIS Motor - vyžaduje opravu.
Système de gestion moteur FIX NEXT SERVICE Řízení motoru, nutnost opravy při nejbližší příležitosti.
SYSTEME DE MOTEUR DE SERVICE REQUIS Řízení motoru - vyžaduje opravu.
SYSTEME DE MOTEUR DE SERVICE D'URGENCE Řízení motoru - nutně vyžaduje opravu.
REMPLISSAGE WASHER FLUID Doplňte kapalinu do ostřikovačů.
Bouchon OPEN-VRAC Kryt víčka plnícího hrdla palivové nádrže otevřen nebo uvolněn (pouze verze pro USA)
COMBUSTIBLE DE CHAUFFAGE SUR Zapnuto nezávislé (benzínové nebo naftové) topení.
PLEIN DE GARDE Plná funkčnost alarmu obnovena.
CESSE DE CHAUFFAGE DE BATTERIE FAIBLE Nezávislé topení bylo vypnuto kvůli nízkému napětí akumulátoru.
HEATER STOPPED FAIBLE NIVEAU DE CARBURANT Nezávislé topení bylo vypnuto kvůli nedostatku paliva v nádrži.
HAUT MOTEUR TEMP Vysoká teplota chladící kapaliny motoru.
HAUT MOTEUR TEMP VOIR MANUEL Vysoká teplota chladící kapaliny motoru, podívejte se do uživatelské příručky.
HAUT MOTEUR TEMP STOP MOTEUR Vysoká teplota chladící kapaliny motoru, vypněte motor.
HAUT MOTEUR TEMP STOP SÉCURITÉ ASAP Vysoká teplota chladící kapaliny motoru - je nutné co nejdříve bezpečně zastavit.
TRANS OIL CHANGE AU SERVICE NEXT Při další návštěvě servisu nechte vyměnit olej v převodovce.
VÉRIFIEZ LA LUMIERE DE FREIN Zkontrolujte brzdová světla.
VÉRIFIEZ COOLANT Zkontrolujte hladinu chladící kapaliny motoru.
VOIR LE MANUEL D'IMMOBILISATION Imobilizér - viz uživatelská příručka.
PORTE ARRIERE GAUCHE OPEN Otevřeny levé zadní dveře.
BASSE TENSION DE BATTERIE Nízké napětí startovacího akumulátoru.
MAX DE VITESSE DE MOTEUR DE REDUIRE LA VITESSE Omezovač otáček motoru aktivován - zpomalte.
NO SERVICE REQUIS IMMOBILISATION Nefunkční imobilizér - vyžaduje opravu.
NO PRESSION D'HUILE Vérifier le niveau d'huile Nízký tlak oleje v motoru - zkontrolujte hladinu oleje.
NO STOP PRESSION D'HUILE DE MOTEUR Nízký tlak oleje v motoru - vypněte motor.
PRESSION D'HUILE NON STOP SÉCURITÉ ASAP Nízký tlak oleje v motoru - je nutné co nejdříve bezpečně zastavit.
PARC DE CHALEUR TIMER --:-- --- Spínací hodiny nezávislého topení.
PARC DE CHALEUR TIMER OFF AM --:-- Spínací hodiny nezávislého topení nejsou aktivovány.
PARC DE CHALEUR TIMER ON AM --:-- Spínací hodiny nezávislého topení jsou aktivovány (zobrazení času pomocí AM/PM).
PARC DE CHALEUR TIMER OFF --:-- Spínací hodiny nezávislého topení nejsou aktivovány (zobrazení času ve 24 hodinovém formátu).
PARC DE CHALEUR TIMER ON --:-- Spínací hodiny nezávislého topení jsou aktivovány (zobrazení času ve 24 hodinovém formátu).
PARC DE CHALEUR TIMER OFF --:-- PM Spínací hodiny nezávislého topení nejsou aktivovány (zobrazení času pomocí AM/PM).
PARC DE CHALEUR --:-- PM TIMER ON Spínací hodiny nezávislého topení jsou aktivovány (zobrazení času pomocí AM/PM).
PARK ÉVENT TIMER --:-- --- Spínací hodiny nezávislého topení.
PARK ÉVENT TIMER OFF AM --:-- Spínací hodiny nezávislého větrání nejsou aktivovány (zobrazení času pomocí AM/PM).
PARK EVENT ON TIMER AM --:-- Spínací hodiny nezávislého větrání jsou aktivovány (zobrazení času pomocí AM/PM).
PARK ÉVENT TIMER OFF --:-- Spínací hodiny nezávislého topení nejsou aktivovány (zobrazení času ve 24 hodinovém formátu).
PARK EVENT ON TIMER --:-- Spínací hodiny nezávislého topení jsou aktivovány (zobrazení času ve 24 hodinovém formátu).
PARK ÉVENT TIMER OFF --:-- PM Spínací hodiny nezávislého větrání nejsou aktivovány (zobrazení času pomocí AM/PM).
PARK EVENT ON TIMER --:-- PM Spínací hodiny nezávislého větrání jsou aktivovány (zobrazení času pomocí AM/PM).
PASSAGER PORTE OUVERTE Otevřeny dveře spolujezdce.
DIRECTION SERVICE REQUIS Posilovač řízení - vyžaduje opravu.
VOIR LE MANUEL DE RÉDUIRE DE GARDE Omezena funkčnost alarmu - viz uživatelská příručka.
REMOTE CONTROL CHANGE BATTERIE Dálkový ovladač - vyměňte baterii.
RESTE DE CHALEUR OFF START Vypnutí topení využívajícího zbytkové teploty chladící kapaliny.
DEBUT DE CHALEUR DE REPOS Zapnutí topení využívajícího zbytkové teploty chladící kapaliny.
PORTE ARRIERE DROIT OUVERT Otevřeny pravé zadní dveře.
SKID ATTENTION SERVICE REQUIS Systém varování o nízké vnější teplotě (námraza) - vyžaduje opravu.
SRS AIRBAG SRS Airbag
SRS AIRBAG-SERVICE D'URGENCE SRS airbag - nutně vyžaduje opravu.
START EMPECHEE TRY AGAIN Nastartování motoru znemožněno - zkuste znovu.
STC OFF Systém STC vypnut uživatelem.
STC OFF réduire la vitesse STC vypnut - snižte rychlost.
STC ON Systém STC byl automaticky zapnut.
STC SERVICE REQUIS Systém STC - vyžaduje opravu.
STOP ET SÉCURITÉ RESTART Bezpečně zastavte a znovu nastartujte.
Minuterie est réglée pour ELECTRIC HEATER Spínací hodiny jsou nastaveny pro elektrické vyhřívání motoru.
TIMER EST DE COMBUSTIBLE DE CHAUFFAGE Spínací hodiny jsou nastaveny pro nezávislé (benzínové nebo naftové) topení.
TIMER EST POUR VENTILATION Spínací hodiny jsou nastaveny pro ventilaci (pouze některé trhy)
SERVICE DE TRANSMISSION FIX NEXT Oprava převodovky může být provedena při příští servisní prohlídce.
HUILE DE TRANSMISSION HAUTE TEMP Vysoká teplota oleje převodovky.
SERVICE DE TRANSMISSION REQUIRED Převodovka - vyžaduje opravu.
TRANSMISSION DE SERVICE D'URGENCE Převodovka - nutně vyžaduje opravu.
VALET LOCK OFF Zámek odkládací schránky odemknut.
VALET LOCK ON Zámek odkládací schránky zamknut.
VENT. ARRET DE PILE FAIBLE Ventilace byla vypnuta kvůli nízkému napětí akumulátoru.
VENTILATION DES Zapnuta ventilace (pouze některé trhy).
--- VOUS AVEZ UN MESSAGE (S) Máte (počet) zprávu(y).


Italština od Zorga.

ANOMALIA FARO LUCE ANABAGGL Vypálená žiarovka stretávacieho svetla

ANOMALIA FRENI ASSISTENZA URG. Problem s brzdovym systemom (moze byt malo kvapaliny)

ANOMALIA LAMPADA INDICATORE FX Problem s kontrolkou

BATTERIA REMOTA VOLTAGGIO BASSO Slabá batéria diaľkového ovládania

BATTERIE DEPORT TENSION FAIBLE Nízke napäatie batérie

BOITE VITESSE REPAIR DEMANDE Problém s prevodovkou

CAMBIO RICH. ASSISTENZA Potrebný servis prevodovky

GUASTO LAMPADA LUCE ANABBAG Poškodené stretávacie svetlo

LAMPADE LUCI NON FUNZIONANTI Svetlá nefungujú

LIV. REFR. BASSO CONTR. LIVELLO Málo chladiacej kvapaliny, skontrolujte hladinu

LIVELLO REFRIGERANTE BASSO. CONTROLLO LIVELLO Málo chladiacej kvapaliny, Skontrolujte hladinu

NIVEL REFR. BAJO PARE EL MOTOR Nízka hladina chladiacej kvapaliny, vypnite motor

OLIO FRENI BASSA ASISTENZA URG. Málo brzdovej kvapaliny

PORTIERA LATO GUIDA APERTA Otvorené vodičové dvere

PRERISC DIESEL žhavenie dieselového motora – žhaviče

RABBOCCARE LAVAVETRO Málo vody v ostrekovačoch

SCADENZA TAGLIANDO Nastal čas na servisnú prehliadku

SISTEMA AIRBAG ASSISTENZA URG. SRS Závada v systéme AirBagov, musí byť preskúmaná

SISTEMA MOTORE PROSS.TAGLIANDO. Čas na pravidelnú udrzbu

SISTEMA MOTORE RICH. ASSISTENZA System motora doporuceny servis

STC NECESSITA ASSIST Potrebný servis STC
Naposledy upravil/-a Dodike 850 v 11 Feb 2019, 02:07, upravené celkom 1 krát.
06/2011 XC70 D5+POLESTAR AWD -ELECTRIC SILVER
01/1981 244GL B19A M45 -SOLID WINE RED

-----
Bolo:
10/2003 S80 2,5T AWD -CRYSTAL GREEN PEARL
11/2003 S80 2,5T AWD -DARK BLUE PEARL (NAUTIC)
11/1994 850 2,4i+LPG -ONYX GREEN METALLIC


Kontakt:
0949130986

Užívateľov profilový obrázok
stpaddy
Pán Inžinier
Pán Inžinier
Príspevky: 2459
Dátum registrácie: 25 Okt 2014, 23:30
Vek:: 44
Bydlisko: Livingston-Scotland
Poďakoval: 45 krát
Bolo mu poďakované: 76 krát

Re: Preklad hlasok palubneho pc z AN / FR / IT do CZ

Príspevok od užívateľa stpaddy » 21 Sep 2017, 20:25

{palechore} {palechore} parada.... {potlesk}
Paddy
actual:Volvo V70R Laser Blue AWD 195kW 265hp auto AW5
ex:Volvo XC90 D5 136kW automat
ex:VolvoC70 T5 manual 169kW
ex:VolvoS80 D5 120kW automat
ex:Volvo S70 2.4 automat

robozaho
Nováčik
Nováčik
Príspevky: 45
Dátum registrácie: 04 Mar 2018, 15:56
Vek:: 43
Bydlisko: Martin

Re: Preklad hlasok palubneho pc z AN / FR / IT do CZ

Príspevok od užívateľa robozaho » 29 Dec 2018, 18:58

Ahojte,

dnes mi vyhodili túto správu. Motor nemal ťah na 1,2 v pohode mal tah , ale na vyšších kvaltoch nemal ako keby bol dusenú. Pedál na podlahe a rýchlosť na 6 kvalite 90 - 95 km/h. Neviete čo môže byť za problém .

Ďakujem.
Prílohy
IMG_20181229_171107.jpg
IMG_20181229_171107.jpg (95.2 KiB) 4249 zobrazení

Užívateľov profilový obrázok
Dodike 850
Pán Inžinier
Pán Inžinier
Príspevky: 1559
Dátum registrácie: 03 Aug 2010, 14:54
Vek:: 29
Bydlisko: Bratislava - Petržalka
Poďakoval: 79 krát
Bolo mu poďakované: 59 krát

Re: Preklad hlasok palubneho pc z AN / FR / IT do CZ

Príspevok od užívateľa Dodike 850 » 11 Feb 2019, 01:58

prezradim ti ze: System motora doporuceny servis... treba ist na VIDA - DICE diagnostiku a uvidis aku konkretnu hlasku vypise diagnostika ;)
06/2011 XC70 D5+POLESTAR AWD -ELECTRIC SILVER
01/1981 244GL B19A M45 -SOLID WINE RED

-----
Bolo:
10/2003 S80 2,5T AWD -CRYSTAL GREEN PEARL
11/2003 S80 2,5T AWD -DARK BLUE PEARL (NAUTIC)
11/1994 850 2,4i+LPG -ONYX GREEN METALLIC


Kontakt:
0949130986

Užívateľov profilový obrázok
volvo v60
Nováčik
Nováčik
Príspevky: 36
Dátum registrácie: 07 Aug 2017, 20:48
Vek:: 30
Bydlisko: Ružomberok
Poďakoval: 1 krát
Bolo mu poďakované: 1 krát

Re: Preklad hlasok palubneho pc z AN / FR / IT do CZ

Príspevok od užívateľa volvo v60 » 30 Okt 2019, 09:24

Ja mám takýto problém.
Prílohy
4B22C602-B524-40D0-A5E8-BA7181EE414E.jpeg
4B22C602-B524-40D0-A5E8-BA7181EE414E.jpeg (160.68 KiB) 3821 zobrazení
Volvo V60 D3 100kw

Užívateľov profilový obrázok
Arkaz
MUDrc
MUDrc
Príspevky: 946
Dátum registrácie: 02 Aug 2014, 22:48
Vek:: 24
Bydlisko: Láb/Malacky
Poďakoval: 7 krát
Bolo mu poďakované: 40 krát

Re: Preklad hlasok palubneho pc z AN / FR / IT do CZ

Príspevok od užívateľa Arkaz » 30 Okt 2019, 18:02

a to ti nejde zmenit jazyk ked mas sensus? v menu.
AktualVolvo XC70 D5 136KW 2009 / TF-80SC / Momentum /
Volvo S60 D4 120KW 2013 / M66 / Kinetic
ExVolvo S80 2.9 150kw /M56 LPG 1999 / B6304s3- Engine swap B6294s 147kw

Užívateľov profilový obrázok
volvo v60
Nováčik
Nováčik
Príspevky: 36
Dátum registrácie: 07 Aug 2017, 20:48
Vek:: 30
Bydlisko: Ružomberok
Poďakoval: 1 krát
Bolo mu poďakované: 1 krát

Re: Preklad hlasok palubneho pc z AN / FR / IT do CZ

Príspevok od užívateľa volvo v60 » 10 Nov 2019, 22:50

No nikde som nic nenašiel, myslíš že sa to dá,?
Volvo V60 D3 100kw

Jasko
Pokročilý
Pokročilý
Príspevky: 398
Dátum registrácie: 10 Jún 2012, 10:05
Vek:: 29
Poďakoval: 9 krát
Bolo mu poďakované: 20 krát

Re: Preklad hlasok palubneho pc z AN / FR / IT do CZ

Príspevok od užívateľa Jasko » 14 Nov 2019, 10:17

volvo v60 napísal:Ja mám takýto problém.
Malo chladiacej kvapaliny.

Užívateľov profilový obrázok
volvo v60
Nováčik
Nováčik
Príspevky: 36
Dátum registrácie: 07 Aug 2017, 20:48
Vek:: 30
Bydlisko: Ružomberok
Poďakoval: 1 krát
Bolo mu poďakované: 1 krát

Re: Preklad hlasok palubneho pc z AN / FR / IT do CZ

Príspevok od užívateľa volvo v60 » 14 Nov 2019, 11:09

Ďakujem moc za radu {palechore}
Volvo V60 D3 100kw

Jasko
Pokročilý
Pokročilý
Príspevky: 398
Dátum registrácie: 10 Jún 2012, 10:05
Vek:: 29
Poďakoval: 9 krát
Bolo mu poďakované: 20 krát

Re: Preklad hlasok palubneho pc z AN / FR / IT do CZ

Príspevok od užívateľa Jasko » 14 Nov 2019, 21:24

volvo v60 napísal:Ďakujem moc za radu {palechore}
Neni zač a keď budeš mať cestu okolo pp kk sa zastav a rovno tam nahrame cz pripadne sk jazyk. Tel:0911990174

Užívateľov profilový obrázok
volvo v60
Nováčik
Nováčik
Príspevky: 36
Dátum registrácie: 07 Aug 2017, 20:48
Vek:: 30
Bydlisko: Ružomberok
Poďakoval: 1 krát
Bolo mu poďakované: 1 krát

Re: Preklad hlasok palubneho pc z AN / FR / IT do CZ

Príspevok od užívateľa volvo v60 » 15 Nov 2019, 11:56

Dohodnuté ozvem sa ked budem mat cestu.. {tanec}
Volvo V60 D3 100kw

Užívateľov profilový obrázok
volvo v60
Nováčik
Nováčik
Príspevky: 36
Dátum registrácie: 07 Aug 2017, 20:48
Vek:: 30
Bydlisko: Ružomberok
Poďakoval: 1 krát
Bolo mu poďakované: 1 krát

Re: Preklad hlasok palubneho pc z AN / FR / IT do CZ

Príspevok od užívateľa volvo v60 » 21 Máj 2020, 20:59

robozaho napísal:
29 Dec 2018, 18:58
Ahojte,

dnes mi vyhodili túto správu. Motor nemal ťah na 1,2 v pohode mal tah , ale na vyšších kvaltoch nemal ako keby bol dusenú. Pedál na podlahe a rýchlosť na 6 kvalite 90 - 95 km/h. Neviete čo môže byť za problém .

Ďakujem.
Zdravim
Ja len ako si pochodil??? Lebo mám ten istý problém.
Volvo V60 D3 100kw

robozaho
Nováčik
Nováčik
Príspevky: 45
Dátum registrácie: 04 Mar 2018, 15:56
Vek:: 43
Bydlisko: Martin

Re: Preklad hlasok palubneho pc z AN / FR / IT do CZ

Príspevok od užívateľa robozaho » 08 Júl 2020, 07:25

Ahoj.


Áno bolo to chladiaca kvapalina + kuna... prehryzla gumené koleno. Musel som kúpiť nové cena 220€.

Ahoj.

Napísať odpoveď